Meten

De vier ziekmakende milieu-invloeden zijn toxines, pathogenen, stress en straling. Gelukkig zijn elektromagnetische velden goed op te sporen en te duiden. Uiteindelijk gaat het om het verminderen van de stralingsbelasting. Als u bij Emv.Ninja een veldmeting laat uitvoeren ontvangt u daarom altijd een  meetrapport met een stappenplan. Hierin staan specifieke adviezen om de aanwezige EM-velden effectief te bestrijden. In het algemeen geldt dat alle draadloze verbindingen binnenshuis worden uitgeschakeld of bedraad. Hierna kan de straling van buitenaf worden gereduceerd door afschermde materialen als koolstofhoudende verf, EM-werend behang, raamfolie, aluminiumfolie, gaas, leem en/of textiel. Maar ook meer specifieke adviezen, als het slaan van een (extra) aardpen en het opheffen van zwerfstromen, zijn mogelijk. De uitvoering van de adviezen draagt bij aan een stralingsarme en daardoor gezondere leefomgeving.  Hierdoor vermindert het risico op gezondheidsklachten met name voor wie last heeft van elektrostress. De bestrijding is doorgaans een stapsgewijs proces en klanten kunnen daarbij onbeperkt en kosteloos gebruik maken van advisering per e-mail.

Kwaliteit: Een standaard veldmeting voldoet aan alle eisen, ook alle optionele, van de beroepsvereniging Vemes met de daartoe benodigde meetapparatuur. Hierbij worden in maximaal 5 ruimtes elk 39 EM-veldmetingen verricht. Als extra wordt ook de elektrische installatie doorgemeten op netspanningskwaliteit, netvervuiling, aardingsweerstand en aardlussen (meterkast en Cv-installatie). Er is een slaapvertrek onderzoek met o.a. een lichaamsspanningsmeting en een magneto statische meting (verstoringen van het aardmagnetisme). Zelfs de lucht- en lichtkwaliteit en het infrageluid worden gemeten. De meting is daarmee de meest uitgebreide op de markt en duurt voor een woning ongeveer 4 uur.  De meting vindt gewoonlijk plaats op donderdagen. Het meetverslag met adviezen volgt gewoonlijk de volgende dag. Er zijn geen belangen bij de verkoop van producten, de adviezen zijn onafhankelijk. In het meetverslag worden de meetresultaten verwerkt tot grafieken en velddiagrammen. Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven kunnen extra metingen worden uitgevoerd, zoals 7-daagse duurmetingen LFm, LFg, netvervuiling en HF. Zie voor meer informatie  over de werkwijze het meetprotocol van Emv.Ninja .  

Tarieven: veldmeting woonhuizen € 350 inclusief meetverslag en 1 uur consultatie, reiskosten € 0,60/km inclusief reistijd. Alle prijzen zijn  geldig tot eind 2022. Alle klanten ontvangen een aanbieding met prijsopgave, een opdrachtbevestiging en het meetverslag samen met de factuur. Betaling geschiedt per bank. Zie verder onze algemene voorwaarden. Heeft u interesse in een veldmeting, stuur dan een e-mailtje met uw contactgegevens naar info@emv.ninja en u ontvangt geheel vrijblijvend een aanbieding met plattegronden met de dichtsbijgelegen zendmasten en hoogspanningsleidingen en een link naar uitgebreide informatie.

Waarschuwing: Er zijn talloze apparaatjes, amuletten, kristallen, stickers, orgonites en andere middeltjes op de markt waarvan de handelaren beweren dat zij de EM-straling ‘neutraliseren’, ‘ordenen’, ‘harmoniseren’ of ‘transformeren’ en aldus onschadelijk of zelfs heilzaam maken. Het zijn termen zonder enige natuurkundige basis die alleen gebruikt worden door charlatans. Baubiologie Maes heeft zo’n 200 artikelen getest en geen van alle vermindert de EM-straling, enkel de inhoud van de geldbuidel van de naïeve koper. Nog erger is dat men zich daardoor veilig waant en de juiste maatregelen achterwege laat met alle kwalijke gevolgen van dien. Meetspecialisten van de beroepsvereniging Vemes verkopen dat soort prularia niet.