Meten

De vier ziekmakende milieu-invloeden zijn toxines, pathogenen, stress en straling. Gelukkig is elektromagnetische straling goed te meten en dat geeft een goed inzicht in de aard,  sterkte en oorsprong. Uiteindelijk gaat het om het verminderen van de stralingsbelasting en in het meetrapport staan daarom specifieke adviezen om de aanwezige EM-velden effectief te bestrijden. In het algemeen geldt dat stralingsbronnen binnenshuis kunnen worden uitgeschakeld, vervangen en/of bedraad.  Hierna kan de straling van buitenaf worden gereduceerd door afschermde materialen als koolstofhoudende verf, EM-werend behang, raamfolie, aluminiumfolie, gaas en/of textiel. Maar ook meer specifieke adviezen, als het slaan van een (extra) aardpen en het opheffen van aardlussen, zijn mogelijk. De uitvoering van de adviezen draagt bij aan een stralingsarme en daardoor gezondere leefomgeving.  Hierdoor vermindert het risico op gezondheidsklachten met name voor wie last heeft van elektrostress. De bestrijding is doorgaans een stapsgewijs proces en wie een veldmeting heeft laten uitvoeren kan daarna onbeperkt en kosteloos gebruik maken van coaching per telefoon en e-mail.

Een  veldmeting in een woning welke voldoet aan de eisen van de beroepsvereniging Vemes met de daartoe benodigde meetapparatuur duurt ongeveer 2 uur meten + 1 uur rapporteren. Hierbij worden metingen verricht in de woonkamer, keuken en slaapkamers (HF, LF elektrisch en magnetisch, vuile stroom,  elektrische installatie waaronder de aardingsweerstand, lichaamspanningsmeting). Zie voor meer informatie  het meetprotocol van Emv.Ninja.
Er kan ook gekozen worden voor een uitgebreide veldmeting.  Een uitgebreide veldmeting duurt ongeveer 4 uur meten + 2 uur rapporteren. Het meetrapport bevat als extra een plattegrond met daarop de gemeten waarden en de indeling van de netgroepen.
Tarieven veldmeting woonhuizen: € 250, uitgebreide veldmeting € 450, excl. reiskosten (€ 0,45/km), incl. 21% Btw. (geldig tot 31 dec. 2018). Alle klanten ontvangen een factuur, betalingen geschieden per bank.

Waarschuwing: Er zijn veel charlatans die met hun gladde praatjes peperdure spulletjes aansmeren die EM-straling zogenaamd ordenen, harmoniseren, neutraliseren, transformeren of omzetten. Baubiologie Maes heeft zo’n 200 artikelen getest en geen van alle vermindert de EM-straling, enkel de inhoud van de geldbuidel van de naïeve koper. Nog erger is dat men zich daardoor veilig waant en de juiste maatregelen achterwege laat met alle kwalijke gevolgen van dien. Leden van Vemes verkopen dat soort prularia niet.

GigahertzSolutions  LogoVemes