Meten

De vier ziekmakende milieu-invloeden zijn toxines, pathogenen, stress en straling. Gelukkig zijn elektromagnetische velden goed op te sporen en te duiden. Uiteindelijk gaat het om het verminderen van de stralingsbelasting. Als u bij Emv.Ninja een veldmeting laat uitvoeren ontvangt u daarom altijd een  meetrapport met specifieke adviezen om de aanwezige EM-velden effectief te bestrijden. In het algemeen geldt dat draadloze verbindingen binnenshuis kunnen worden uitgeschakeld, vervangen en/of bedraad.  Hierna kan de straling van buitenaf worden gereduceerd door afschermde materialen als koolstofhoudende verf, EM-werend behang, raamfolie, aluminiumfolie, gaas, leem en/of textiel. Maar ook meer specifieke adviezen, als het slaan van een (extra) aardpen en het opheffen van aardlussen, zijn mogelijk. De uitvoering van de adviezen draagt bij aan een stralingsarme en daardoor gezondere leefomgeving.  Hierdoor vermindert het risico op gezondheidsklachten met name voor wie last heeft van elektrostress. De bestrijding is doorgaans een stapsgewijs proces en wie een veldmeting heeft laten uitvoeren kan daarna onbeperkt en kosteloos gebruik maken van coaching (s.v.p. wel graag per e-mail).

Kwaliteit: Een standaard veldmeting voldoet aan alle eisen, ook de optionele, van de beroepsvereniging Vemes met de daartoe benodigde meetapparatuur. Als extra wordt ook de elektrische installatie doorgemeten op netspanningskwaliteit, vuile stroom,  aardingsweerstand, aardlussen (meterkast en Cv-installatie) plus een slaapvertrek onderzoek met o.a. een lichaamsspanningsmeting, een magneto statische meting (verstoringen aardmagnetisme) en de luchtkwaliteit. De veldmeting duurt voor een woning ongeveer 4 uur. Hierbij worden in maximaal 5 ruimtes elk 37 metingen verricht (HF, LF elektrisch en magnetisch). Het meetverslag volgt binnen enkele dagen. In het meetverslag worden de meetresultaten verwerkt tot velddiagrammen.  Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven kunnen tegen meerprijs extra metingen worden uitgevoerd, zoals duurmetingen HF en/of LF. Zie voor meer informatie  over de werkwijze het meetprotocol van Emv.Ninja.

Tarieven: veldmeting woonhuizen € 250 inclusief meetverslag, reiskosten € 0,50/km inclusief reistijd. Alle prijzen zijn excl. 21% Btw. Alle klanten ontvangen een aanbieding met prijsopgave, een opdrachtbevestiging en het meetverslag samen met de factuur. Betaling geschiedt per bank. Zie verder onze algemene voorwaarden.
Heeft u interesse in een veldmeting, stuur dan een e-mailtje met uw adres naar Emv.Ninja@ziggo.nl en u ontvangt geheel vrijblijvend een aanbieding met plattegronden met de dichtsbijgelegen zendmasten en hoogspanningsleidingen, een link naar uitgebreide informatie en het intake formulier.

Waarschuwing: Er zijn talloze apparaatjes, amuletten, kristallen, stickers, orgonites en andere middeltjes op de markt waarvan de handelaren beweren dat zij de EM-straling ‘neutraliseren’, ‘ordenen’, ‘harmoniseren’ of ‘transformeren’ en aldus onschadelijk of zelfs heilzaam maken. Het zijn termen zonder enige natuurkundige basis die alleen gebruikt worden door charlatans. Baubiologie Maes heeft zo’n 200 artikelen getest en geen van alle vermindert de EM-straling, enkel de inhoud van de geldbuidel van de naïeve koper. Nog erger is dat men zich daardoor veilig waant en de juiste maatregelen achterwege laat met alle kwalijke gevolgen van dien. Leden van de beroepsvereniging Vemes verkopen dat soort prularia niet.


LogoVemes