Contact

Emv.Ninja is een bij de KvK geregistreerde handelsnaam van:

Ruud Sikking
Zwartbroekweg 124
5237 KZ ‘s-Hertogenbosch
E-mail: emv.ninja@ziggo.nl
Telefoon: 0738506769
KvK.nr.: 17121692

Ik heb een elektrotechnische opleiding (energietechniek). Ik was 16 jaar zelfstandige elektronicus, 9 jaar docent energietechniek (Hogeschool ‘s-Hertogenbosch en Universiteit van de Nederlandse Antillen) en 20 jaar zelfstandige informaticus. Ik ben pragmatisch en hou niet van onzin en pseudowetenschap.
Visie: Zij die miljarden aan verdienen aan elektromagnetische straling beweren dat het veilig is. Hun bewering dat niet-ioniserende EM-straling geen neurologische en biologische effecten heeft is ongegrond, want zij hebben dat nooit serieus onderzocht. De praktijk wijst anders uit. Bovendien weet nog niemand wat de gevolgen over langere termijn zullen zijn. Mijn bezorgdheid over de gevaren van EM-straling nam alleen maar toe naarmate ik mij in verder het onderwerp verdiepte en in contact kwam met personen die last hebben van elektrogevoeligheid.
Missie: Ik wil anderen graag eerlijk informeren en op professionele wijze helpen. Omdat ik gepensioneerd ben kan ik dat doen zonder winstoogmerk.