Contact


Emv.Ninja is een bij de KvK
geregistreerde handelsnaam van
Ruud Sikking
Zwartbroekweg 124
5237 KZ ‘s-Hertogenbosch
E-mail: emv.ninja@ziggo.nl
KvK.nr.: 17121692

Ik heb een elektrotechnische opleiding (energietechniek). Ik was 16 jaar zelfstandige elektronicus, 9 jaar docent energietechniek (Hogeschool ‘s-Hertogenbosch en Universiteit van de Nederlandse Antillen) en 20 jaar zelfstandige informaticus. Ik ben pragmatisch en hou niet van onzin en pseudowetenschap.
Visie: Zij dieĀ miljarden aan verdienen aan elektromagnetische straling beweren dat het niet bewezen is dat niet-ioniserende elektromagnetische straling schadelijke biologische effecten heeft. Zij hebben dat nooit serieus onderzocht en de praktijk wijst duidelijk anders uit. Bovendien weet nog niemand wat de gevolgen over langere termijn zullenĀ zijn. Mijn bezorgdheid over de gevaren van EM-straling nam alleen maar toe naarmate ik mij in verder het onderwerp verdiepte en in contact kwam met personen die last hebben van elektrogevoeligheid.
Missie: Ik wil anderen graag eerlijk informeren en op professionele wijze helpen.

AVG-verklaring