Welkom

Hebt u aanhoudende gezondheidsklachten waarvan uw huisarts niet weet wat de oorzaak is, dan is de kans groot dat elektromagnetische straling van invloed is. EM-straling is o.a. afkomstig van mobieltjes, zendmasten, Wifi, Dect-telefoons, Bluetooth, Radio, TV, digitenne, radar, satellieten en slimme meters. Er worden vele miljarden verdiend met deze handel, ook door de overheid aan o.a. licenties. Wie zich zorgen maakt over de gezondheidsrisico’s van de ons omringende en alsmaar toenemende EM-straling krijgt van de exploitanten en de overheid te horen dat EM-straling niet ioniserend is en daarom enkel een verwaarloosbaar beetje opwarming kan geven. Die bewering is misleidend, want tienduizenden wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat er naast thermische ook biologische en neurologische invloeden zijn. Naar schatting van de stichting EHS ervaart 3% van de bevolking (in Nederland een half miljoen mensen)  lichamelijke klachten door EM-straling. De beste diagnose methode is ‘straling weg, klachten weg’. Zorg voor een aangename stralingsarme woon- en werkomgeving en vraag een betrouwbare en gekwalificeerde meetspecialist u daarbij te helpen.

Emv.Ninja verleent diensten ter bestrijding van elektromagnetische velden door:
1. Het informeren over EM-velden.
2. Het uitvoeren van veldmetingen.
3. Het adviseren o.a. op grond van meetresultaten.
4. Saneren.
5. Coaching.
6. Het verzorgen van opleidingen tot meetspecialist.